Parę słów o klubie

Klub Przyjaciół „Połączonych” przy Okręgu Nadnoteckim PZW stworzony został z inicjatywy wędkarzy skupionych w różnych kołach PZW, skupia członków PZW pragnących dobrowolnie sprawować opiekę statutową i realizować cele Klubu na patronackim odcinku rzek Dobrzycy i Piławy. Klub zarejestrowano i działa na mocy uchwały Zarządu Okręgu Nadnoteckiego w Pile nr 11/Z/2011 z dn. 20.06.2011 roku.

prezes klubu Artur Andrzejewski
v-ce prezes Jarosław Sienkiewicz
skarbnik Marcin Koperski
sekretarz Piotr Melcher

Cele klubu

Podstawowym celem są działania w zakresie ekologii i ochrony wód górskich Okręgu Nadnoteckiego oraz propagowanie wędkarstwa, a w szczególności:

  • utrwalanie tradycji PZW,
  • sprawowanie opieki wędkarskiej i ekologicznej oraz nadzoru nad rzeką Dobrzycą na odcinku most w Tarnowie poniżej hodowli ryb, rzeką Piławą od dolnej granicy obrębu hodowlanego w Zabrodziu do mostu drogowego na trasie Stara Łubianka-Krępsko, którego gospodarzem jest Nadnotecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego poprzez ochronę przed kłusownictwem, zanieczyszczeniem, stwarzanie warunków życia i rozrodu populacji ryb oraz wykonywanie zaleceń Nadnoteckiego ZO PZW w Pile w dziedzinie gospodarki rybackiej,
  • prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska oraz tworzenia optymalnych warunków dla wędkarzy,
  • odbudowanie i utrzymanie pogłowia ryb łososiowatych i lipieni,
  • utrzymanie lub stworzenie optymalnych warunków do naturalnego tarła ryb,
  • integracja wędkarzy łowiących w tej rzece,edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

Zaczynamy powoli działać. Obecnie organizujemy wspólnie funkcjonowanie łowiska, zamierzamy wykonać bonitację stanu naszego odcinka, chcemy zbadać populacje lipieni i pstrągów. Ostatnie uzgodnienia co do naszego loga klubowego również przed nami. Mamy nadzieje, że w niedalekiej przyszłości nasze łowisko będzie chętnie odwiedzane przez pasjonatów natury, przyrody i oczywiście ryb łososiowatych. Zachęcamy do współpracy i wstępowania w nasze skromne (lecz ambitne) szeregi. Razem możemy zrobić więcej dla słynnego odcinka na rzece Piławie i Dobrzycy. Przed nami czeka sporo pracy, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, a za parę lat będziemy łowili piękne pstrągi potokowe wraz z rdzennymi lipieniami dobrzyckimi, słynnymi niegdyś na całą Polskę.

Pozdrawiamy